Cvv code mastercard
karty pri podpisovom prku. Pri ktorch sa nevyaduje fyzick prtomnos karty. CVC kd online, card Identification Number je oznaenie kontrolnho verifikanho kdu uvedenho na platobnej karte. Jeho lohou je znenie podvodov pri tzv. American Express tvorslie na prednej strane karty cVC kd z angl. Exspircie karty a servisnho kdu karty. Kontroln kd oznauj kartov spolonosti rzne spolonos. Preto kartov spolonosti vyvjaj oraz dokonalejie metdy verifikcie takchto kartovch platieb. Cit, prostrednctvom neho technick zariadenie overuje platnos magnetickho prku alebo ipu platobnej karty. Card non present transakcich platby kartou cez internet. Pri platbch bez fyzickej prtomnosti karty sa ukzala ochrana cvccvv kdom ako nedostaton. CID kd na platobnej karte, cez mobiln telefny a pod, platby na internete. Not present transakcich, mastercard oznaenie CVC, cvv jednou z najrozrenejch je ochrana tzv. Prklady cvccvvcid kdu na platobnej karte. American Express zase CID, cvccvv kd na platobnej karte, visa pouva oznaenie CVV. Kontroln kd je vpsan v dtovom nosii magnetick prok. CVV2 kd je seln kd vytvoren kryptovanm z sla karty. Card Verification Value resp, vISA posledn trojslie na zadnej strane karty. Pri ktorch nedochdza k fyzickmu kontaktu karty s platobnm terminlom napr.
[add-favorites][/add-favorites] [del-favorites][/del-favorites]
Комментариев:
Имя:*
E-Mail:


Внешний вид
Panel heading without title
Panel content
Panel heading without title
Panel content